Už více než devět let se věnujeme vývoji software pro instituce  zejména  v Nizozemí, které poskytují péči klientům s fyzickým či mentálním postižením, klientům v domovech důchodců, a nebo v institucích poskytujících následnou péči.

Řešení XolitCare, které institucím poskytujeme, se skládá z několika integrovaných aplikací, které slouží uživatelům jak v rámci dané instituce, tak i mimo ni.

Ošetřovatelům je zajištěn přístup k aktuálním informacím o klientech, díky kterým se mohou rychleji rozhodovat a zaměřit se na to nejdůležitější – péči o klienty.

Klienti a jejich příbuzní jsou aktivně zapojeni do procesu poskytování péče díky zabezpečenému přístupu ke klientským datům. Také další účastníci v procesu poskytování péče, jako například lékaři, nebo zákonní zástupci, mohou získat přesné a detailní informace týkající se konkrétního klienta.

Původní aplikace byly postaveny nad ERP systémem Microsoft Dynamics NAV, resp. některé moduly byly implementovány přímo v něm. Poslední verze našeho řešení pak už funguje nezávisle na tomto ERP systému a využívá vlastní databázi, přičemž ošetřovatelé mohou pracovat i s mobilní aplikaci.

Mezi instituce, které používají naše aplikace a naše služby patří: