Jsme relativně malý, ale nejen v pracovním ohledu všehoschopný mezinárodní tým. Každý z nás má možnost se zapojit do jednotlivých fází vývoje a ovlivnit je.

Protože nás není mnoho, a protože vytváříme software od počáteční analýzy, přes návrh, vývoj, testování až po konečné nasazení u zákazníka a jeho podporu, může každý z týmu zjistit, v čem je vlastně dobrý, co ho baví, a v tom se dále rozvíjet.

Úzce spolupracujeme se společností XolitCare B.V. se sídlem v Nizozemí, kde se nachází i většina našich zákazníků.